Kako je izumro golub selac?


Ekstrahujući deo DNK iz muzejskog primerka, istraživači su otkrili mesto za izumrlog goluba selca u porodičnom stablu golubova i grlica. Kako mitohondrijski genom brže evoluira od jezgrinog genoma, to ga čini pogodnim za evolucijska istraživanja.

Istraživači su prvo analizirali dostupne sekvence podataka za sve postojeće i izumrle golubove i grlice. Potom su analizirali samo žive vrste, za koje je postojalo više genetskih informacija. Napravljeno je porodično stablo za sve žive golubove i grlice, a zatim su istraživači uporedili dostupne genske sekvence goluba selca sa genskim sekvencama njegovih srodnika kako bi pronašli njegovo mesto u tom stablu. Istraživanje je pokazalo da je golub selac najviše srodan sa golubovima Severne i Južne Amerike, a ne sa grlicama kao što se sumnjalo.

Američki golovrati lešinar ili golub selac bila je najbrojnija vrsta ptica Novog Sveta. Prilikom seobe sa severnoameričkog kontinenta, jata ovih ptica, kao gusti oblaci, valjali su se nebom. 1906. godine u SAD ptica je istrebljena, tačnije pojedena. Golub selac platio je danak ljudskoj nezasitosti. Zbog svog ukusnog mesa bio je omiljena hrana kako ljudima tako i domaćim životinjama, posebno svinjama. Ma kako brojne, ptice nisu izdržale nemilosrdno istrebljenje. Čak ni primerci u zoološkim vrtovima nisu opstali.