Kako pauk pravi mrežu?

 

Pauk na stomaku ima cevčice koje su u vezi sa paučinastim žlezdama koje proizvode svilu u tečnom obliku, koja očvrsne u dodiru sa vazduhom. Svila može da bude tanja ili deblja, glatka ili gruba, u zavisnosti od namene za koju je pauk proizvodi.

Za hvatanje plena, proizvodi se lepljiva svila, a tokom pravljenja proizvedena svila je suva da bi pauk mogao da hoda po mreži. Pauk izvlači svilu svojim zadnjim nogama i počinje da je oblikuje nakon što je prva nit pričvršćena na nešto stabilno.
Prostor između spirala je proporcionalan rastojanju između vrha paukove nožice i otvora kanala paučinastih žlezda – to znači da pauk koristi sopstveno telo kao merni uređaj. Pauk samo na osnovu instinkta stvara veoma složene mreže. Ove mreže nastaju tako što geni upravljaju radom nogu dok pauk njima raspoređuje niti proizvedene svile.