Kako se beli medved kreće po ledu?

 

 

Glatke i klizave strmine, medved savlađuje tako, tako što se na stomaku, raširenih šapa spusti nizbrdo. Kada medved trči jasno se mogu videti njegove noge u stavu približnom slovu ”O” i šape okrenute na unutrašnju stranu. Ovakav položaj pomaže ovoj teškoj životinji da zadrži ravnotežu na klizavoj i zaleđenoj površini.

Komentari