Kako su dinosaurusi dobili imena?

 

Mnogi dinosaurusi nazvani su po istaknutim fizičkim odlikama ili osobinama u ponašanju. Tom prilikom, korišćene su latinske i grčke reči kako bi nazivi bili međunarodno prepoznatljivi.


Tako triceratops znači „glava sa tri roga“, dok stegosaurus znači „pokriveni gušter“ zbog ploča koje su mu bile postavljene duž kičme.
Neki dinosaurusi nazvani su prema mestima na kojima su prvi put nađeni njihovi fosili (argentinosaurus ili denversaurus), ili u čast onih koji su ih otkrili. Tako je lambeosaurus dobio ime po kanadskom geologu i paleontologu Lorensu Lambu.


Kao i imena živih životinja i imena dinosaurusa mora da odobri Međunarodna komisija za zoološku nomenklaturu, da bi ona bila dosledna i da bi se izbeglo dupliranje.