Zašto mačka "cvokoće" zubima na ptice?


Većina mačaka proizvodi ovaj prepoznatljivi zvuk cvokotanja rezervisan, čini se, posebno za situacije kada ugledaju ptice ili sitne životinje, bilo napolju ili na televiziji. Ovo je verovatno povezanije sa instinktom nego što možemo da shvatimo.

Mnogi specijalisti za ponašanje mačaka su primetili sličnost ovog zvuka sa posebnim vratnim ugrizom koji koriste mačke u divljini, koji je namenjen za brzo i efikasno ubijanje ptica i sitnih glodara, pre nego što dođu u priliku da se bore.

 


Mačići i mladunci u divljini imaju priliku da vežbaju ovaj ugriz; mačke koje žive u kući mogu samo da pokažu uzbuđenje, ili možda frustraciju (pomešanu sa uzbuđenjem) kada vide potencijalni plen koji ne mogu da dosegnu. Mnogo puta možete da primetite kako rep Vaše mačke postaje nakostrešen, ili se izvija na poseban način, što prati ovaj cvokoćući zvuk.