Zašto mačka maše repom?


Većina ljudi misli da je mačka koja mašem repom nervozna i ljuta, što je delimično tačno. Mačka koja mašem repom je u stanju unutrašnjeg sukoba. Ona istovremeno želi uraditi dve stvari, ali se ta dva impulsa uzajamno blokiraju. Na primer, ako neka mačka cvili da bismo je pustili napolje iz kuće i ako, kad se vrata otvore, vidi da napolju pada kiša, počeće da maše repom. Nakon kratkog vremena, doneće konačnu odluku, pa će ili utrčati u kuću, gde je suvo i toplo, ili će, ne obazirući se na kišu, izaći napolje. Čim donese odluku, mačke će prestati da maše repom.

U ovakvom slučaju raspoloženje mačke se ne može opisati kao bes. Bes implicira želju za napadom, ali mačka koja se nađe na kiši nije agresivna.

Ako je mahanje repom manifestacija akutnog unutrašnjeg konflikta, postavlja se pitanje kako je ono nastalo? Ukoliko posmatramo mačku koja balansira na vrhu uskog zida ili uske površine, videćemo da mačka ukoliko oseti da se previše nagnula na jednu stranu i da bi mogla pasti, brže – bolje pomiče rep na drugu stranu, kao organ za održavanje ravnoteže. Dok dva suprotna poriva vuku mačku svaki na svoju stranu, mačkin rep reaguje kao da se ona naginje čas na jednu, čas na drugu stranu. Eto, tako se rodilo mahanje repom u konfliktnim situacijama. U toku evolucije, ovo mahanje repom postalo je koristan signal u mačijem govoru tela.