Zašto mačka premešta mačiće sa jednog na drugo mesto?

 

Kada su mačići stari dvadeset do trideset dana njihova majka ih obično seli u drugo „gnezdo“. To radi tako što svako mladunče uhvati za kožu iznad vrata i tako ga odnese na novo mesto, držeći visoko glavu da se ono ne bi telom vuklo po podu ili po zemlji. Čim mačka stigne na novu lokaciju, ona otvara usta i spušta mače. Zatim, odlazi po drugo, treće... Na kraju, provera da li je sve prenela iz starog u novo gnezdo.

Obično se misli da su ove selidbe motivisane ili prevelikom zaprljanošću starog gnezda ili činjenicom da su ga mačići prerasli. Međutim, ove tvrdnje su samo delimično tačne. Mačka koja ima veliko i čisto gnezdo, takođe seli svoje mačiće kada za to dođe vreme.

Pravi odgovor na naše pitanje daje nam život predaka domaće mačke. U prirodnim uslovima, daleko od konzervirane hrane i posude sa svežim mlekom, mačka pre ili kasnijie mora početi sa donošenjem lovine za svoje mlade. Kada su mačići stari oko 30 - 40 dana. oni se počinju hraniti tvrdom hranom i upravo je ta okolnost uzrok selidbe.

Staro gnezdo, u prvih par nedelje mačićima pruža sigurnost i udobnost, ali sa napujenih dva meseca, kada mačićima izrastu zubi, oni moraju naučiti kako će ujedati i žvakati lovinu koju im majka donosi. Da bi se učenje ujedanja i žvakanja lakše savladalo, potrebno je pronaći novo gnezdo, blizu lovišta, kako bi majka lakše donosila lovinu mladuncima. Takođe, mačka će svoje mačiće preseliti na drugo mesto ukoliko poželi malo mira ili ukoliko joj se sadašnje mesto učini opasnim.

Ove selidbe su prastar, drevni oblik nagonskog ponašanja, koji jednako kao i lov, ne izumire.

Komentari