Zašto mačka sakuplja sitne okrugle predmete i stavlja ih na sigurno mesto?


Sakupljanjem predmeta i nošenjem na sigurno mesto, pojedine mačke (neke vrste su mu naklonjenije od drugih) nastoje da zadovolje svoj prirodni nagon za donošenjem.

U divljini, mačke love plen, zatim ga donose na sigurno mesto pre nego što ga pojedu. Kod kućnih mačaka, izazov je stvoriti sigurne i smislene načine za „lov” i „donošenje”.  Stoga su neke mačke razvile način za uživanje uzimanjem sitnih predmeta kao što su njihove igračke, ali i nakit ili druga svojina čoveka, i donošenjem na određeno mesto.

Komentari