Zašto dabar gradi brane?

Dabar je veliki glodar koji se nalazi na najvišem stepenu razvoja po svojoj veličini, telesnoj građi i sposobnosti. Kao i svi pripadnici reda glodara, tako i dabrovi imaju 4 moćna sekutića, izrasla u obliku dleta. Zahvaljujući ovakvim zubima, dabrovi mogu da obaraju čitava stabla, kao i da ih vešto iseckaju i upotrebe bilo za hranu, bilo za izgradnju svojih brana. Dabrovi se inače, hrane isključivo drvećem, grančicama i korenjem vodenih biljaka.

Dabrovi žive u vodi i veoma su aktivni preko cele zime. Zbog toga im je potrebno dovoljno duboko rečno korito, da se tokom zime ne zamrzne do dna. Branu grade da bi podigli nivo vode u reci ili potoku u kojem žive. Za izgradnju svoje brane dabrovi koriste drvo vrbe, jove ili drugo šiblje koju slažu po dnu reke ili potoka.

Najčešća građa koju upotrebljavaju je drveće debljine 20-25 cm, koju dabrovi prerežu za samo jednu noć. Zatim, sve povezuju muljem i kamenjem. Kad brana malo izraste u visinu, dabrovi ređaju grančice i mlade stabljike i uspravno i vodoravno. Grane najčešće puste korenje, stabljike i grančice se isprepliću, te brana postaje još otpornija i čvršća. Brana dabrova prosečno je visoka oko 2 m, a može biti dugačka i do 300 metara.