Zašto kenguri žive samo u Australiji?

Kenguri spadaju u torbare (lat.Marsupialia) i kao većina životinja sa torbom, kenguri žive u Australiji i na okolnim ostrvima. Torbari su ime dobili po latinskoj reči „marsupium“, što znači torba ili kesa.

Prvi sisari se se pojavili još u eri dinosaurusa. Neki od njih su bili torbari, a neki su imali placentu – placentalni sisari. Sisari sa placentom svoje nerođene mlade, hrane dok su još u majčinom telu, dok kod torbara, torba ženki služi za istu svrhu. Mladunci torbara se rađaju nerazvijeni i sićušni i razvijaju se i rastu u majčinoj torbi.

Sa promenom klime na Zemlji, nestali su dinosaurusi, dok su se sisari razmnožili i različito razvijali. Sisari sa placentom su se mnogo brže razvijali od sisara sa torbom. Mozak im se brže razvijao, a i za same mlade je bilo neuporedivo bolje da se u početnom stadijumu razvijaju i rastu u majčinom utrobi nego u torbi.

Tako su torbari u mnogim krajevima sveta nestali, jer nisu mogli opstati u borbi sa drugim sisarima. To se međutim, nije desilo u Australiji i u Južnoj Americi. Naučnici smatraju da je Australija nekada bila povezana sa jugoistočnom Azijom, verovatno nizom ostrva. Torbari su se najverovatnije raširili po Australiji u vreme kada tamo nije uopšte bilo placentalnih sisara. Kako nisu imali suparnike, napredovali su i razvijali se u više pravaca.