Kako odrediti starost mačeta

 

 

Starost mačića možete vrlo približno da odredite na nekoliko načina:

  • Ako još uvek imaju svoju pupčanu vrpcu, verovatno su stari između 1 i 3 dana.
  • Ako su im oči još uvek zatvorene, stari su verovatno manje od 10 dana. Sa 10 dana oči bi trebalo da su otvorene.
  • Otvorite im usta i pogledajte zube. Vidite li vrškove koji se pomaljaju? Oko 2 sedmice.
  • Pokušavaju li da stoje? Verovatno 2 do 3 sedmice.
  • Počinju li da se igraju? Starost im procenite na 4 sedmice.