Vuk sa grivom

 Vuk sa grivom živi u u šumama južnog Brazila. Razlikuje se od svih drugih pripadnika porodice pasa, zbog vrlo kratkog repa i nogu dužih od dužine celog tela.
Karakterističan je po uspravnoj grivi sa tamnijim krznom koje se spušta niz potiljak i leđa.