Veliki nemački špic (nemačka rasa)Veliki nemački špic 

 

Poreklo
Od sojeničkog psa iz praistorije u Evropi su nastali preteče današljih ovčarskih pasa, a na dalekom severu, ukrštajući se sa vukovima nastala je grupa polarnih pasa. U ovu grupu svakako spadaju špicevi. Veliki nemački špic je u Nemačkoj autohtoni pas koji služi različitim zadacima, od čuvanja stada do pratioca službenim osobama.


Građa tela
Srednje je veličine, nikad nije niži od 40 cm. Snažne je i zbijene građe tela. Glava je u čeonom delu široka, podjednako se sa svih strana sužava ka nosu u klin. Uši su male, visoko postavljene i tvrdo uspravne. Vrat deluje kratak zbog snažne dlake. Grudni koš je dubok, sa veoma puno dlake. Stomak je umereno usukan. Rep je uzdignuto nošen gotovo na leđima i veoma dlakav.


Dlaka
Dlaka može biti crna, bela ili smeđa. Uvek je jednobojna.


Karakter
Špicevi imaju i karakterističnu ćud. Svi su veoma pokretni, u svojoj okolini odmah primećuju svaku promenu i odmah je objavljuju lajanjem. Nepoverljivi su prema strancima, čak i rado grizu.