Godine psa

 

Koliko će Vaš pas dugo živeti, zavisi od:

  • veličine: psi  manjih dimenzija žive duže
  • rase: manje rase žive duže
  • pola: pokazalo se da ženke žive duže od mužjaka
  • uslova života: redovna i pravilana ishrana, svakodnevna aktivnost i briga o zdravlju su osnovni preduslovi za dug i kvalitetan život
  • kastracije/sterilizacije: kastrirani mužjaci i sterilisane ženke po pravilu žive duže
  • individualnih karakteristika životinje: genetske preddispozicije za nastanak bolesti i opšte stanje organizma 

 


KALENDARSKA

GODINA

PAS
9 kg

PAS
9-23 kg

PAS
23-41 kg

PAS
> 41 kg

1 15 15 14 12
2 23 24 22 20
3 28 29 29 28
4 32 34 34 35
5 36 38 40 42
6 40 42 45 49
7 44 47 50 56
8 48 51 55 64
9 52 56 61 71
10 56 60 66 78
11 60 65 72 86
12 64 69 77 93
13 68 74 82 101
14 72 78 88 108
15 76 83 93 115
16 80 87 99 123
17 84 92 104  
18 88 96 109  
19 92 101 115  
20 96 105 120  

 

Komentari