Ptice - simbol vernosti?

 

 

Dugo su ptice smatrane simbolom vernosti. Većina istraživača smatrala je da par ptica ostaje veran jedno drugom do kraja života i da dobrom saradnjom uspešno odgajaju mlade. Međutim, naučnici iz Američkog instituta za ornitologiju otkrili su da to i nije baš slučaj.

Naime, oni su pronašli dokaze za postojanje takozvanog "Kazanova gena" kod ptica. Ovaj gen utiču na to koliko će ptice biti verne svojim partnerima. Konkretno, "Kazanova gen" može naterati ženku da prevari svog mužjaka, čak i ako takvo ponašanje nosi sa sobom veliki rizik.

 

Samo istraživanje trajalo je punih 8 godina, a tokom istraživanja proučeno je oko 1500 jedinki zeba. Naučnici su želeli da otkriju koliko su ženke verne svojim mužjacima. Ustanovili su da ženke, čiji su očevi bili neverni, imaju veću šansu da budu neverne svojim mužjacima. To znači da je seksualno ponašanje mužjaka, genetski povezano sa seksualnim ponašanjem ženki.