Riba list – kameleon iz mora

 


 

Riba iverak, list ili Bothus ocellatus iz Karipskog mora, nedavno je bila predmet naučnih istraživanja. Jedan američki neurolog je istraživao ponašanje ovih riba, tako što ih je smeštao u male bazene sa različito obojenim šarama na dnu svakog bazena i beležio kako se ribe ponašaju pri promeni sredine.
Utvrdio je da su ribe u stanju da u roku od dve do osam sekundi promene boju kože i tako se sasvim prilagode sredini, odnosno, šarama i boji dna bazena.

I biolozi su istraživali ove neobične ribe, tačnije njihovo ponašanje. Utvrdili su da su ove promene boje kože, nastale usled razmeštanja pigmentnih granula u ćelijama kože. Naime, kada su im se pigmentne granule skupljale, koža im je postajala svetlija, a kad su se širile koža je postajala tamnija.