Ubijanje bizona u nacionalnom parku

1200 bizona ubijeno je ove zime u Nacionalnom parku Jelouston. 748 bizona ubijeno je planski, za klanice, dok je 453 ubijeno od strane lovaca koji pripadaju indijanskim plemenima i lovcima iz države Montane. Smatra se da je ovo najveći pokolj od 2008. godine!

Inače, ovaj tragičan dogadjaj nije ništa novo... Naime, svake godine se ubije po nekoliko stotina ovih životinja, jer po zakonu i planu upravljajnja ovim Nacionalnim parkom, dozvoljen broj bizona unutar parka je 3000 jedinki. Biolozi su i ove godine izvršili prebrojavanje jedinki i utvrdili da ukupna populacija bizona broji oko 5500 jedinki!

Najveći porast jedinki dešava se u toku jakih, oštrih i hladnih zima, kada veći broj bizona silazi sa viših nadmorskih visina u niže delove parka.